Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Wykonanie : 0,2 mI calkowitej krwi

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wykonanie : 0,2 mI całkowitej krwi lub osocza rozpuszcza się w kolbce w 2 mI wody przekroplonej, dodaje się 5 ml 3010 kwasu azo- towego (odczynnik 3) i po 3-5 minutach 5 mI N/lOO azotanu srebra. Mieszaninę gotuje się na siatce azbestowej przez 5 minut na wolnym ogniu, dodając kroplami roztwór nadman- ganianu potasu (odczynnik 5) w miarę odbarwiania się płynu aż do powstania nie znikającego ciemnobrunatnego zabar- wienia. Po lekkim ostygnięciu cieczy dodaje się do niej dla redukcji nadmiaru nadmanganiu potasu szczyptę glukozy tak, by roztwór zupełnie się odbarwił. Gdy roztwór ostygnie, miareczkuje się go N/100 rodankiem amonu w obecności ałunu żelazowo-amonowego (odczynnik 4) aż do wystąpienia lekkiego różowego zabarwienia. Obliczenie: Odejmując ilość zużytego rodanku amonu od 5 ml dodane- go N/100 azotanu srebra, otrzymamy ilość azotanu srebra, związanego przez chlor znajdujący się w 0,2 ml całkowitej krwi (lub osocza). Stąd łatwo obliczyć ilość chloru oraz chlorków w 100 ml całkowitej krwi lub osocza, pamiętając, że 1 mI N/100 azotanu srebra, wiąże 0,355 mg chloru a przy obliczeniu na chlorki 0,585 mg chlorku sodu. Chlor lub chlorki oznacza się zazwyczaj bezpośrednio w krwi całko- witej i w osoczu. Natomiast ilość w krwinkach oblicza się z ilości tych składników w całkowitej krwi i w osoczu przy uwzględnieniu stosunku objętościowego między osoczem a krwinkami. Stosunek ten określa się w hematokrycie.
OZNACZANIE ZASOBU ZASAD W OSOCZU METODA VAN SLYKEA Zasada: zasady osocza wiąże się za pomocą dwutlenku węgla a na- stępnie oznacza się ilość związanego dwutlenku węgla. Odczynniki: 1) 1070 kwas siarkowy; 2) alkohol oktylowy; 3) 10f0 amoniak; 4) woda przekroplona. Sprzęt: 1) przyrząd do związania zasad osocza przez dwutlenek węgla; 2) przyrząd van Slykea; 3) termometr. Przyrząd do wysycenia osocza dwutlenkiem węgla składa się z gruszki A posiadającej wydłużoną szyjkę ze zwykłym szklanym kranem b a na przeciwległym końcu krótką szklaną. szyjkę ze szklanym korkiem c. Krótka szyjka i jej korek mają mały otwór. Długa szyjka łączy się za pomocą rurki gumowej z butelką B, wypeł- nioną szklanymi perłami. Butelka jest zamknięta korkiem gumowym, przez który przechodzą dwie rurki szklane: jedna d kończy się tuż pod korkiem i służy do połączenia butelki z długą szyjką a druga e dochodzi prawie do dna butelki. Górna jej część a prawie włoskowata, podzielona na 50 podziałek po 0,02 mI, przechodzi ku dołowi w krótką, nieco szerszą część b kalibrowaną a ta w sze- roką A łączącą się za pomocą szklanego, podwójnie drążonego kranu c z rurką szeroką d lub wąską e, zależnie od na- stawienia kranu. Rurki d i e łączą się w dole z sobą w jedną rurkę, na którą jest nasadzony wąż gumowy, prowadzą- cy do gruszki szklanej B. Górna część pipety łączy się za pomocą podwójnie drążonego szklanego kranu f z rurką g, której dolna część ma kształt włosko- waty. [przypisy: , olejek arganowy do włosów, olej do włosów, olej kokosowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Wykonanie : 0,2 mI calkowitej krwi”

  1. Kaja Says:

    pani doktor powiedziała, że i tak moga odrastać

  2. Tough Nut Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kurs wizażu[...]

  3. Grave Digger Says:

    Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

Powiązane tematy z artykułem: olej do włosów olej kokosowy olejek arganowy do włosów