Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Wskaźnik oporności kory nadnerczy po transplantacji nerek AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Pomiary wskaźnika rezystancyjnego przeprowadzono w określonych punktach czasowych po transplantacji: na początku badania (0 miesięcy) oraz w 3, 12 i 24 miesięcy po transplantacji. Po 3, 12 i 24 miesiącach po transplantacji wykonano biopsje allograftu nerkowego towarzyszące protokołowi. Pomiary wskaźnika rezystancyjnego wykonano również, gdy biorcy przeszczepu przeszli biopsję z powodu ostrej lub podostrej dysfunkcji przeszczepu. Biopsje przedtransplantacyjne przeprowadzono w podgrupie pacjentów. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna 321 dawców i biorców transplantacji nerkowej w punkcie wyjściowym. Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka kliniczna po przeszczepie i wyniki histologiczne w punktach czasowych biopsji określonych w protokole oraz w czasie biopsji wykonanych z powodu dysfunkcji przeszczepu. W sumie 346 pacjentów otrzymywało przeszczepy w okresie badania (ryc. 1). Łącznie 1124 punktów danych zostało uwzględnionych w tym badaniu – 203 w czasie biopsji wykonanych z powodu dysfunkcji przeszczepu i 921 w określonych punktach czasowych. U 25 pacjentów nie przeprowadzono pomiarów wskaźnika rezystancyjnego. W sumie 321 pacjentów miało co najmniej jeden pomiar indeksu rezystancyjnego; wszystkie zgłoszone dane dotyczą tych pacjentów (tabela i tabela 2 oraz tabela S1 w dodatkowym dodatku). Średni czas obserwacji pacjentów z funkcjonującym przeszczepem w momencie pobierania danych z bazy danych badań klinicznych (1 czerwca 2012 r.) Wynosił 6,3 . 1,0 roku (zakres od 4,7 do 8,2). W tym czasie 28 pacjentów zmarło z prawidłowo działającym przeszczepem, a 30 pacjentów miało utratę przeszczepu.
Wskaźnik oporności i wynik przeszczepu
Tabela 3. Tabela 3. Współczynnik zagrożenia dla zwiększonego wskaźnika rezystancyjnego wewnątrznerkowego według pierwotnych i wtórnych punktów końcowych. Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe przeżycia Kaplan-Meier. Krzywe przeżywalności Kaplan-Meier przedstawiono dla złożonego pierwszorzędowego punktu końcowego obniżenia o 50% lub więcej w szacowanym współczynniku przesączania kłębuszkowego (GFR), konieczności dializy lub śmierci biorcy (panel A) i dla drugorzędowych punktów końcowych potrzeba dializy lub śmierci biorcy (do analizy całkowitego przeżycia przeszczepu) (Panel B), potrzeba dializy (do analizy przeżycia przeszczepu poddanej cenzurze w momencie śmierci biorcy) (Panel C), zmniejszenie o 50% lub więcej w oszacowanym GFR od wartości w czasie ultrasonografii (panel D) i śmierci biorcy z funkcjonującym przeszczepem (do analizy przeżycia pacjenta) (panel E), według wskaźnika rezystancyjnego (RI) po 3 miesiącach po transplantacji. Dane były cenzurowane w 7 lat po transplantacji, w momencie ekstrakcji danych z bazy danych badań klinicznych (1 czerwca 2012 r.), A dla ocalałych z śmierci przeszczepu przeszczepu, w momencie śmierci z funkcjonującym przeszczepem
[hasła pokrewne: opinie na temat leku contix, choroba bostońska wikipedia, lisinoratio ]

Tags: , ,

No Responses to “Wskaźnik oporności kory nadnerczy po transplantacji nerek AD 4”

 1. Antoni Says:

  Jako, ze jestem cukrzykiem, kupiłem ten zachwalany olej

 2. Stacker of Wheat Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu chwytaki[...]

 3. Oliver Says:

  infekcji wirusem onkogennym jakim jest HPV

 4. Vagabond Warrior Says:

  [..] Cytowany fragment: Dietetyk Wrocław[...]

 5. Nessie Says:

  Sporo ciekawych informacji

 6. Drugstore Cowboy Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do optyk poznań[...]

 7. Springheel Jack Says:

  Co sądzicie o takich zabiegach poza granicami kraju?

Powiązane tematy z artykułem: choroba bostońska wikipedia lisinoratio opinie na temat leku contix