Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Wskaźnik oporności kory nadnerczy po transplantacji nerek AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Współczynnik rezystywności obliczono jako [1- (Vmin ÷ Vmax)]. Wyniki trzech pomiarów w trzech miejscach w nerce (niższy biegun, między biegunami i górnym biegunem) zostały uśrednione (patrz dodatek dodatkowy) .20 Intraobserver, zmienność wnikliwa i interobserver, zmienność intrasession wyniosła odpowiednio 4,3% i 3,3%. Wartości współczynnika rezystancyjnego nie były stosowane do zarządzania klinicznego. Biopsje allograftowe
Po przeszczepie, przezskórne, prowadzone za pomocą ultradźwięków biopsje rdzeniowe (igła 2 x 14) alloprzeszczepów wykonywano natychmiast po pomiarze indeksu rezystancyjnego. Próbki przed przeszczepem uzyskano za pomocą biopsji klina. Wszystkie próbki biopsyjne uwzględnione w tym badaniu zostały poddane przeglądowi przez jednego patologa, zgodnie ze zmienionymi kryteriami Banff (patrz Dodatek Uzupełniający) .21,22 Wynik na wskaźniku uszkodzeń przewlekłych alloprzeszczepów (CADI, zakres, od 0 do 18, z wyższymi wynikami wskazującymi więcej uszkodzeń) obliczono dla wszystkich próbek po biopsji po transplantacji jako sumę wyników histologicznych dla śródmiąższowego zapalenia, zwłóknienia śródmiąższowego, atrofii kanalików, zwiększenia mezangialnej matrycy, stwardnienia kłębuszków nerkowych i proliferacji śródbłonka naczyniowego.23 CADI, obliczone dla wczesnych protokołów- określone biopsje, koreluje z przeżyciem przeszczepu i jest zastępczym punktem końcowym dla wyniku przeszczepu.23
Analiza statystyczna
Aby ocenić uwarunkowania kliniczne i czasową ewolucję indeksu rezystancyjnego, wykorzystaliśmy analizę wielokrotnych pomiarów w modelu mieszanym. Korelacje oceniano za pomocą analizy Pearsona lub Spearmana, stosownie do przypadku. Do analizy związku indeksu rezystancyjnego z pierwszorzędowym i drugorzędowym punktem końcowym zastosowano analizę ryzyka proporcjonalnego i proporcjonalnego Coxa, analizę Kaplana-Meiera i testy logarytmiczne (patrz Dodatek dodatkowy). Na podstawie poprzednio podanej różnicy wyników między wskaźnikiem rezystywności mniejszym niż 0,80 a wskaźnikiem oporności 0,80 lub wyższym, 10 podzieliliśmy pacjentów na dwie grupy i oszacowaliśmy, że 12 pacjentów w każdej grupie wystarczyłoby do wykazania różnica w pierwotnym punkcie końcowym, przy 80% mocy i poziomie alfa 0,05. Analizy przeżycia były ograniczone do pierwszych 7 lat po transplantacji. Szczegóły analiz mocy dla pozostałych punktów końcowych podano w Dodatku Uzupełniającym. Dwustronne wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Użyliśmy oprogramowania SAS, wersja 9.1 (SAS Institute), do wszystkich analiz statystycznych i GraphPad Prism, wersja 5.0 (oprogramowanie GraphPad), do prezentacji danych.
Wyniki
Pacjenci
Rysunek 1. Rysunek 1. Pomiary w rekordzie i indeksie rezystancyjnym
[podobne: maltańczyk allegro, choroba bostońska wikipedia, opinie na temat leku contix ]

Tags: , ,

No Responses to “Wskaźnik oporności kory nadnerczy po transplantacji nerek AD 3”

 1. Vanessa Says:

  [..] Cytowany fragment: kreatyna warszawa[...]

 2. Tymon Says:

  lekarz u którego się leczę nie chce obniżyć mi dawki leku

 3. Tadeusz Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: leczenie żylaków[...]

 4. Oliver Says:

  Niespełna rok temu wykryto u mnie nadciśnienie

 5. Piotr Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: regenerum[...]

 6. Milan Says:

  infekcji wirusem onkogennym jakim jest HPV

Powiązane tematy z artykułem: choroba bostońska wikipedia maltańczyk allegro opinie na temat leku contix