Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Wpływ niacyny o przedłużonym uwalnianiu z Laropiprantem u pacjentów wysokiego ryzyka AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Kwadraty lub diamenty na lewo od stałej linii pionowej wskazują na korzyść z laropiprantu niacyny, ale korzyść jest znacząca (P <0,05) tylko wtedy, gdy linia pozioma lub diament nie pokrywają się z ciągłą linią pionową. Ogólny współczynnik szybkości jest wskazywany przez przerywaną linię pionową. Przypisanie niacin-laropiprant w porównaniu z przypisaniem do placebo nie wiązało się ze znaczącym zmniejszeniem częstości występowania poważnych incydentów naczyniowych (odpowiednio 1696 uczestników z wydarzeniami [13,2%] i 1758 uczestnikami z wydarzeniami [13,7%]; 0,96; przedział ufności 95% [CI], 0,90 do 1,03; P = 0,29) (ryc. i ryc. 2). Nie zaobserwowano wyraźnego efektu w pierwszym roku po randomizacji (współczynnik stopy 1,01, 95% CI, 0,90 do 1,14) lub w kolejnych latach (wskaźnik częstości 0,94, 95% CI, 0,87 do 1,02, P = 0,17). Podobnie, nie było znaczących efektów przypisania larwantu niacyny w porównaniu z przypisaniem do placebo, na drugorzędowe wyniki częstości poważnych zdarzeń naczyniowych z wyjątkiem udaru krwotocznego (odpowiednio 12,4% i 13,1%, współczynnik częstości, 0,95; % CI, od 0,88 do 1,01, P = 0,12) lub z wyłączeniem zarówno udaru krwotocznego, jak i rewaskularyzacji (odpowiednio 7,9% i 8,4%, stosunku częstości, 0,95, 95% CI, 0,87 do 1,03, P = 0,20).
W odniesieniu do oddzielnych składników głównych zdarzeń naczyniowych nie zaobserwowano istotnego wpływu niacin-laropiprant w porównaniu z placebo na częstość występowania poważnych zdarzeń wieńcowych (wskaźnik częstości 0,96; 95% CI, 0,87 do 1,07; P = 0,51 ) lub jakikolwiek skok (stosunek częstości 1,00; 95% CI, 0,88 do 1,13; P = 0,56), ale wystąpiło nominalnie istotne 10% proporcjonalne zmniejszenie procedur rewaskularyzacji tętnic (stosunek częstości, 0,90; 95% CI, 0,82 do 0,99 ; P = 0,03). W odniesieniu do podtypów udaru nie stwierdzono istotnego wpływu niacin-laropiprant w porównaniu z placebo na występowanie przypuszczalnego udaru niedokrwiennego (odpowiednio 3,0% i 3,2%, wskaźnik częstości 0,94; 95% CI, 0,82 do 1,08) lub udar krwotoczny (odpowiednio 0,9% w porównaniu z 0,7%, stosunek częstości, 1,28, 95% CI, 0,97 do 1,69).
Analizy podgrup
Wstępnie analizowane analizy wtórne badały wpływ laropiprantu niacyna na częstość występowania poważnych incydentów naczyniowych w podgrupach zdefiniowanych według wywiadu różnych typów chorób naczyniowych lub cukrzycy. Pomiędzy podgrupami nie było znaczących różnic w bezwzględnych zmianach poziomów lipidów lub proporcjonalnych zmniejszeniach ryzyka (tabele S3 i ryc. S2 w dodatkowym dodatku 1).
Trzecie oceny obejmowały wpływ na główne zdarzenia naczyniowe w ponad 30 dodatkowych wstępnie zdefiniowanych kategoriach podgrup. Nawet bez korekty dla wielokrotnych porównań, nie było znaczących różnic między większością tych podgrup w proporcjonalnych redukcjach w dużych naczyniowych zdarzeniach (ryc.
[podobne: yorkshire terrier olx, xylometazolin uzależnienie bydgoszcz, xylometazolin uzależnienie ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ niacyny o przedłużonym uwalnianiu z Laropiprantem u pacjentów wysokiego ryzyka AD 6”

  1. Cujo Says:

    Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

  2. Anna Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kurs makijażu[...]

  3. Wiktor Says:

    u mnie pojawił się ból biodra

Powiązane tematy z artykułem: afatynib xylometazolin uzależnienie yorkshire terrier olx