Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Wpływ niacyny o przedłużonym uwalnianiu z Laropiprantem u pacjentów wysokiego ryzyka AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Ogólnie rzecz biorąc, znacznie więcej uczestników w grupie niacyna-laropiprant niż w grupie placebo zaprzestało stosowania badanego leku (25,4% w porównaniu z 16,6%, p <0,001), z przerwami związanymi przede wszystkim z rozpoznanymi działaniami ubocznymi niacyny (np. Związanymi ze skórą, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, chorób układu mięśniowo-szkieletowego i cukrzycy) .11 Uczestnicy, którzy przerwali randomizowany lek badany, byli również bardziej skłonni do zaprzestania leczenia w tle obniżającego poziom cholesterolu LDL i byli zachęcani do podjęcia niestabilnej statyny. Było nieistotne użycie niestacjonarnej niacyny (trzech uczestników w grupie niacyna-laropiprant i dziewięciu w grupie placebo). Podczas badania przypisanie do leczenia laropiprantem niacyny wiązało się ze średnią redukcją poziomu cholesterolu LDL o 10 mg na decylitr (0,25 mmol na litr, mierzoną w laboratorium centralnym), średnim wzrostem poziomu cholesterolu HDL w 6 mg na decylitr (0,16 mmol na litr) i średnie obniżenie poziomu triglicerydów o 33 mg na decylitr (0.37 mmol na litr) w porównaniu z przypisaniem placebo (tabele S2 i S3 w dodatkowym dodatku 1). Niacin-laropiprant był również związany z szeregiem innych efektów, w tym zmniejszeniem masy ciała, ciśnienia krwi i poziomu lipoproteiny (a) oraz wzrostem poziomu hemoglobiny glikowanej (Tabela S4 w Dodatku 1).
Wpływ na główne zdarzenia naczyniowe
Ryc. 1. Rycina 1. Pierwsze główne zdarzenie naczyniowe w czasie obserwacji. Wyróżnione są wykresy Kaplana-Meiera z pierwszego ważnego zdarzenia naczyniowego podczas 4-letniego okresu obserwacji. Wstawka pokazuje te same dane na rozszerzonej osi y. Przedstawiono również liczbę uczestników narażonych na pierwszą postrandomizację poważnego zdarzenia naczyniowego na początku każdego roku obserwacji, wraz z korzyścią, która jest pokazana jako bezwzględne różnice (z błędami standardowymi) w zakresie częstości występowania pomiędzy przypisanymi uczestnikami. do niacin-laropiprant i tych przypisanych do placebo.
Rysunek 2. Rysunek 2. Pierwsze duże zdarzenie naczyniowe, w zależności od rodzaju zdarzenia. Stawki (i odsetki) należą do uczestników z pierwszym zdarzeniem wymienionego rodzaju w czasie obserwacji. Ponieważ jeden uczestnik mógł mieć wiele zdarzeń, istnieje pewna nieaddytywność między różnymi typami zdarzeń. Oceniane są wskaźniki relacji porównujące wyniki wśród uczestników przypisanych do niacin-laropiprant z wynikiem wśród osób przypisanych do placebo. W przypadku podkategorii współczynniki stopy są nanoszone w postaci kwadratów, przy czym wielkość każdego kwadratu jest proporcjonalna do ilości informacji statystycznych, a linie poziome reprezentują 95% przedziały ufności. W przypadku sum cząstkowych i sumarycznych, stosunki stóp procentowych i odpowiadające im przedziały ufności 95% reprezentowane są przez diamenty, przy współczynnikach stóp, 95% przedziałach ufności i testach istotności statystycznej przedstawionych obok
[patrz też: opinie na temat leku contix, rozwój psychomotoryczny dziecka, olaplex allegro ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ niacyny o przedłużonym uwalnianiu z Laropiprantem u pacjentów wysokiego ryzyka AD 5”

 1. Seweryn Says:

  korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

 2. Kornelia Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu omnadren[...]

 3. Drugstore Cowboy Says:

  a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

 4. Nataniel Says:

  [..] Cytowany fragment: dentysta bydgoszcz[...]

 5. Criss Cross Says:

  Nie bardzo zrozumialem zasade tego

Powiązane tematy z artykułem: olaplex allegro opinie na temat leku contix rozwój psychomotoryczny dziecka