Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Wpływ niacyny o przedłużonym uwalnianiu z Laropiprantem u pacjentów wysokiego ryzyka AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Jednakże, na podstawie obserwowanych zmian w poziomach lipidów podczas fazy wstępnej spoczynkowej i przylegania do reżimu w zaplanowanym randomizowanym okresie badania-leczenia, oszacowano, że różnice w poziomach lipidów podczas fazy z randomizacją byłyby mniejsze. niż pierwotnie przewidywano. W związku z tym komitet sterujący zwiększył liczbę próbek do 25 000 uczestników; oszacowaliśmy, że przy ponad 3400 głównych incydentach naczyniowych badanie będzie miało ponad 80% mocy wykrywania proporcjonalnego zmniejszenia ryzyka o 10%, przy poziomie istotności mniejszym niż 0,05. Plany analizy danych zostały szczegółowo określone w oryginalnym protokole i opublikowane na stronie internetowej badania (www.ctsu.ox.ac.uk/thrive), zanim komitetowi sterującemu udostępniono niezainstalowane analizy. Predefiniowane porównania obejmowały analizy logarytmiczne pierwszego wystąpienia określonych zdarzeń w zaplanowanym okresie leczenia po randomizacji wśród wszystkich uczestników przypisanych do laropiprantu niacyna versus wszyscy przypisani do placebo (tj. Analizy zamiaru leczenia). Analiza logarytmiczna dała średni współczynnik częstości występowania zdarzenia lub śmierci, z proporcjonalnym zmniejszeniem tego stosunku wyrażonym w procentach i dwustronnym testem istotności.
Wyniki
Uczestnicy badania
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników na poziomie wyjściowym. Spośród 51 698 osób, które poddano badaniom przesiewowym, 42 424 przystąpiło do wstępnej fazy wstępnej (rys. S1 w Dodatku 1). Podsumowując, 11,2% pacjentów, którzy rozpoczęli fazę standaryzacji cholesterolu LDL wycofało się w tej fazie, a 33,1% osób, które rozpoczęły aktywną fazę niacyna-laropiprant, wycofało się w tej fazie (głównie ze względu na choroby skórne, żołądkowo-jelitowe, cukrzycę). powiązane i działania niepożądane na układ mięśniowo-szkieletowy). Od kwietnia 2007 r. do lipca 2010 r. losowo przeprowadzono 25 673 uczestników (tabela i ryc. S1 w dodatku uzupełniającym 1). Średni wiek uczestników wynosił 64,9 lat, a 82,7% uczestników stanowili mężczyźni.
Chorobę wieńcową zgłosiło 78,4% uczestników, chorobę naczyń mózgowych o 31,8%, chorobę tętnic obwodowych o 12,5%, a cukrzycę o 32,3%, a 36,3% uczestników spełniało kryteria zespołu metabolicznego.11,17 Wyjściowy cholesterol poziomy były dobrze kontrolowane za pomocą schematu obniżania stężenia cholesterolu LDL ustalonego podczas fazy docierania, ze średnim poziomem cholesterolu LDL wynoszącym 63 mg na decylitr (1,64 mmol na litr, mierzonym w laboratorium centralnym) i średnim poziomem cholesterolu HDL w 44 mg na decylitr (1,14 mmol na litr). Mediana czasu obserwacji wyniosła 3,9 roku (średnia, 3,6 roku), co daje 46 229 osobolat w grupie larwowo-niacinowej i 46 349 osobolat w grupie placebo.
Przyleganie i poziomy lipidów
Zgłoszone przywiązanie do larwozanu niacyny spadło do 89,1% w ciągu pierwszego roku i do 69,9% w planowanym końcu okresu badania, dając średnie badanie na poziomie 77,7% (tabela S1 w dodatkowym dodatku 1)
[przypisy: lapacho czerwone, choroba bostońska wikipedia, kigurumi allegro ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ niacyny o przedłużonym uwalnianiu z Laropiprantem u pacjentów wysokiego ryzyka AD 4”

 1. Disco Potato Says:

  Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

 2. Pogue Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: grzybica paznokci[...]

 3. Jadwiga Says:

  Od jakiegoś czasu mam wysokie ciśnienie 

 4. Mad Rascal Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: muzeum[...]

 5. Tough Nut Says:

  taki lekarz pod kątem onkologicznym zbada znamiona

Powiązane tematy z artykułem: choroba bostońska wikipedia kigurumi allegro lapacho czerwone