Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Stosowanie doustnego flukonazolu podczas ciąży i ryzyka wad wrodzonych AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Dyskusja
W tej ogólnokrajowej kohorcie ekspozycja na flukonazol doustny lub na skumulowaną dawkę 150, 300 lub 350 do 6000 mg w pierwszym trymestrze ciąży nie wiązała się ze znacznie zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych w ogóle, ani też itrakonazol lub ketokonazol. W tym badaniu zidentyfikowaliśmy 15 wad wrodzonych związanych z azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi i nie znaleziono dowodów na związek między ekspozycją na flukonazol i 14 z tych wad. Wnioski z tego badania są więc w dużej mierze uspokajające. Ryzyko tetralogii Fallota było jednak trzy razy większe po ekspozycji na flukonazol, a to zwiększone ryzyko stwierdzono we wszystkich analizach.
Opisy przypadków opisują wzorzec określonych wad rozwojowych, w tym tetralogię Fallota (w jednym przypadku) u niemowląt w wieku od 400 do 800 mg flukonazolu na dobę w pierwszym trymestrze ciąży.4 W naszym badaniu niemowlęta narażone na flukonazol z tetralogią Fallota nie miał żadnych wad ubocznych, w przeciwieństwie do wady rozwojowej opisanej we wcześniejszych doniesieniach. Co więcej, żadna z matek i tylko jedno z rodzeństwa dotkniętych nimi dzieci nie miało wad serca, co sugeruje, że dotknięte niemowlęta nie miały genetycznych predyspozycji (chociaż informacje i dane z okresu przed 1978 r. Nie były dostępne). W naszych eksploracyjnych analizach wad stożkowych, tetralogia Fallota reprezentowała 70% wad stożkowych u niemowląt narażonych na flukonazol i 36% u dzieci nienaświetlonych; nieistotne zwiększone ryzyko wad w konktualnej było zatem spowodowane tetralogią Fallota. Wskazuje to, że jeśli flukonazol powoduje tetralogię Fallota, mechanizm prawdopodobnie nie jest związany z innymi wadami układu wypływu serca, które poza tym są podobne pod względem etiologicznym. Antybiotyki były wydawane wszystkim oprócz jednej z matek narażonych niemowląt z tetralogią Fallota. Choroby przebiegające z gorączką u matki i niektóre penicyliny wiązały się z wadami serca (chociaż nie tetralogią Fallota w szczególności29), ale dostosowanie do stosowania antybiotyków nie miało wpływu na obserwowane oszacowanie.
Poprzednie badania obserwacyjne dotyczące stosowania flukonazolu w czasie ciąży skupiły się na ogólnym wyniku wad wrodzonych; większość kobiet biorących udział w tych badaniach była narażona na pojedynczą dawkę 150 mg flukonazolu, a całkowita liczba ciąż z ekspozycją w pierwszym trymestrze wynosiła 1650, w porównaniu z 7352 w naszym badaniu. 10-14 Nasze stwierdzenie, że 150 mg flukonazolu nie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych, co ogólnie potwierdza wyniki wcześniejszych badań; nasze badanie dodaje również do tych danych dotyczących bezpieczeństwa, przedstawiając szacunki dotyczące ryzyka dla dawek większych niż 150 mg.
Przeprowadzono niewiele badań konkretnych defektów
[więcej w: choroba bostońska wikipedia, lisinoratio, dzika droga cda ]

Tags: , ,

No Responses to “Stosowanie doustnego flukonazolu podczas ciąży i ryzyka wad wrodzonych AD 7”

 1. Mindless Bobcat Says:

  [..] Cytowany fragment: gabinet ginekologiczny warszawa[...]

 2. Dr. Cocktail Says:

  Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

 3. Seweryn Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do gabinet ortodontyczny[...]

 4. Bearded Angler Says:

  Mój przyjaciel cierpi na tę alergię

Powiązane tematy z artykułem: choroba bostońska wikipedia dzika droga cda lisinoratio