Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Stosowanie doustnego flukonazolu podczas ciąży i ryzyka wad wrodzonych AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W analizie konkretnych wad wrodzonych, dotknięte niemowlęta zostały przydzielone do tylu kategorii wad wrodzonych, co ich Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, 10. Zmiana, kody w pierwszym roku życia wskazane. Wskaźniki szans przedawkowania zostały skorygowane na rok kalendarzowy; macierzyński parytet; wiek w momencie początku ciąży; miejsce urodzenia; miejsce zamieszkania w Danii; poziom edukacji; stan cywilny; dochód rodziny; i statusu w odniesieniu do palenia w czasie ciąży, poprzednich porodów z wadami wrodzonymi, zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV), innych chorób przenoszonych drogą płciową, innych chorób zakaźnych, innych stanów niedoboru odporności, otrzymania opieki klinicznej nad ciążą wysokiego ryzyka, cukrzycą i leczenie środkami immunosupresyjnymi, doustnymi antybiotykami, doustnymi kortykosteroidami, lekami przeciwpadaczkowymi, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi lub lekami do zapłodnienia in vitro. Jednakże w analizie określonych wad wrodzonych, zakażenie HIV, inne choroby przenoszone drogą płciową i inne stany niedoboru odporności zostały zdiagnozowane tylko u nielicznych matek, a tylko kilka matek wypełniło recepty na doustne kortykosteroidy lub leki przeciwpadaczkowe; dlatego te zmienne nie mogły zostać uwzględnione w skorygowanych analizach. Liczba nienaświetlonych ciąż uwzględnionych w analizach wyniosła 968,236. NE oznacza nie do oszacowania. Na rycinie 2 przedstawiono iloraz szans chorobowych dla skojarzeń ekspozycji na flukonazol w pierwszym trymestrze z ogólnymi wadami wrodzonymi i 15 specyficznymi wadami wrodzonymi. Nie obserwowano znamiennie zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u 7352 kobiet w ciąży narażonych na flukonazol, w porównaniu z 968,236 nienaświetlonymi ciążami (skorygowany wskaźnik prawdopodobieństwa rozpowszechnienia, 1,06, 95% przedział ufności [CI], 0,92 do 1,21); ocena ekspozycji według skumulowanych dawek 150, 300 i 350 do 6000 mg nie zmieniła tego wyniku.
W analizie 15 wad wrodzonych uprzednio związanych z azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi nie stwierdziliśmy istotnie zwiększonego ryzyka kraniosynostozy, rozszczepu podniebienia, rozszczepu wargi z lub bez rozszczepu podniebienia, wad kończyn, wad mięśni kończyn dolnych, polidaktylii, syndaktylii, przepukliny przeponowej, serca ogólne defekty lub wady przegrody międzykomorowej związane z jakąkolwiek dawką flukonazolu. Nie stwierdzono przypadków innych wad twarzoczaszki, ucha środkowo-ucha lub niedorozwoju tętnic płucnych wśród ciąż narażonych na flukonazol, co jest zgodne z nieobecnością znacznie zwiększonego ryzyka, ale nie byliśmy w stanie oszacować współczynników prawdopodobieństwa chorobowości. Skorygowany iloraz szans dla hipoplastycznego lewego serca wynosił 2,03, ale był oparty na trzech ujawnionych przypadkach i był nieistotny. Ryzyko tetralogii Fallota wśród ciąż narażonych na flukonazol było trzy razy większe niż wśród ciąż nieeksponowanych, co stanowiło znaczny wzrost i było oparte na siedmiu narażonych przypadkach
[przypisy: dzika droga cda, ellaone ulotka, yorkshire terrier olx ]

Tags: , ,

No Responses to “Stosowanie doustnego flukonazolu podczas ciąży i ryzyka wad wrodzonych AD 5”

 1. Alicja Says:

  Od jakiegoś czasu mam wysokie ciśnienie 

 2. Norbert Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: skóra[...]

 3. Lilia Says:

  Ciekawe kto finansuje takie projekty ?

 4. Teodor Says:

  [..] Cytowany fragment: wypełnianie zmarszczek warszawa[...]

 5. Bugger Says:

  najgorsze są skurcze jelit

 6. Screwtape Says:

  Article marked with the noticed of: pielęgniarka[...]

 7. Nadia Says:

  nie musisz leżeć cały czas w łóżku chyba że faktycznie źle się czujesz

Powiązane tematy z artykułem: dzika droga cda ellaone ulotka yorkshire terrier olx