Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Przed uzyciem przyrzad przemywa sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przed użyciem przyrząd przemywa się wodą. przekroploną i 1910 amonia- kiem nie zawierającym dwutlenku wę- gla i ustawia się na statywie. Należy dobrze nawazelinować krany. Otwo- rzywszy krany f i c wypełnia się cały przyrząd rtęcią tak, by wypełniała ona tak kanalik w kranie f, jak i gruszkę B co najmniej w trzeciej jej części. Postępowanie dla związania zasad osocza przez dwutlenek węgla. Zamknąwszy w przyrządzie do wysycenia osocza dwutlenkiem węgla kran b i wyjąwszy korek c wlewamy do gruszki A 3 ml osocza i wstawiamy korek c z powrotem tak, by jego otwór i otwór w krótkiej szyjce trafiły na siebie, przez co wnętrze gruszki A zostaje połączone z powietrzem zewnętrznym, Otworzywszy kran b wykonuje badający przez rurkę e silny wydech do butelki B. Powietrze przechodząc przez bu- telkę z perłami pozbywa się tutaj pary wodnej i usuwa z gruszki A po- wietrze atmosferyczne. W samym końcu wydechu zamyka się korek c ł otwór w krótkiej szyjce gruszki A łączący ją z powietrzem atmosfery- cznym a następnie kran b. W gruszce znajduje się teraz osocze i powietrze pęcherzykowe. Obracając ostrożnie gruszkę osiągamy dokładniej- sze zetknięcie się osocza z tym powietrzem a przez to wysycenie osocza dwutlenkiem węgla i związanie zasad osocza. Tak wysycone osocze prze- nosi się do przyrządu van Slykea.
Postępowanie dla oznaczenia zasobu zasad w osoczu. Przed samym badaniem zamyka się kran f przyrządu van Slykea i przemywa jego rurkę g Ira amoniakiem dla usunięcia śladów kwasu po poprzednim badaniu. Amoniak wyciąga się bibułą z powrotem pozosta wiaj ąc niewielką j ego ilość w· rurce g i pod warstwę tej pozosta- łości wprowadza się 1 mI osocza krwi. Gruszkę B nieco się podnosi. otwiera kran f, by do rurki g przeszło nieco rtęci, i opuszczając powoli gruszkę B przeprowadza się osocze z rurki g do górnej części pipety (1;. Kran f zamyka się, zanim całe osocze z rurki g przejdzie do górnej części pipety a, a to dla zapobieżenia dostaniu się powietrza do pipety. , Do rurki g wlewa się 0,4 ml wody przekroplonej i przez opuszczenie , gruszki B wciąga się wodę razem z pozostałym osoczem do pipety pozo- stawiając nieco wody w rurce g z tych samych względów, co i przedtem. Znowu wlewa się do rurki g 0,5 mI wody przekroplonej a następnie 0,5 mI lOro kwasu- siarkowego i jedną kroplę alkoholu oktylowego i przepro- wadza się do pipety tak, by wprowadzone płyny zajęły w pipecie prze- strzeń aż do podziałki 2,5 mI. Jeżeli płyny nie dochodzą do niej, to uzu- pełnia się je doprowadzeniem dodatkowo wody przekroplonej. Nastawia się teraz kran c na połączenie z rurką d i przez opuszczenie gruszki B przeprowadza się płyny do naj szerszej części A pipety, zamy- kając kran, gdy ,w A zostanie już niewiele rtęci. Wyjąwszy ze statywu pipetę wstrząsa się ją ostrożnie kilkanaście razy dla wyzwolenia dwu- tlenku węgla osocza. Ustawiwszy pipetę znowu w statywie otwieramy kran y tak, by była ona połączona z rurką d i przez ponowne opuszczenie gruszki B przepro- wadzamy prawie cały płyn z pipety do rurki d, zostawiając nieznaczną jego częśćw pipecie, by dwutlenek węgla nie dostał się do rurki d. Przekręciwszy kran c tak, by pipeta została połączona z wąską rurką e, podnosimy gruszkę B tak, by poziom rtęci w niej zrównał się z jej poziomem w kalibrowanej części pipety. Liczba odpowiadająca w tych warunkach poziomowi rtęci w pipecie oznacza ilość wyzwolonego dwu- tlenku węgla. [przypisy: , rozstanie, Depilacja laserowa, Studnie głębinowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Przed uzyciem przyrzad przemywa sie”

 1. Kamila Says:

  polski personel medyczny…

 2. Marbles Says:

  [..] Cytowany fragment: dygestorium[...]

 3. Lilia Says:

  no tak, mam wysokie ciśnienie

 4. Sexual Chocolate Says:

  [..] Cytowany fragment: Dentysta Kielce[...]

 5. New Cycle Says:

  błonnik+antyoksydanty

 6. Tymon Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: sprzęt medyczny[...]

 7. Tan Stallion Says:

  Dwóch lekarzy mnie zbyło, wyraźnie nie chcieli tego kłopotu.

Powiązane tematy z artykułem: Depilacja laserowa rozstanie Studnie głębinowe