Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Pilotażowe badanie sfałszowanej ultrasonografii za niezbędne drżenie AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

InSightec, twórca skoncentrowanego systemu ultrasonograficznego zastosowanego w tym badaniu, zapewnił pomoc techniczną dla wszystkich terapii i wniósł wkład finansowy do Focused Ultrasound Surgery Foundation. Przedstawiciele InSightec byli odpowiedzialni za uzyskanie aprobaty prawnej i zgodności z przepisami dotyczącymi żywności i leków, w tym monitorowanie i prawidłowe prowadzenie badań. Analiza statystyczna
Przeprowadziliśmy nieparametryczny test Friedmana w celu określenia pierwotnego wyniku (zmiana wyniku drżenia ręki) i wyników wtórnych (wyniki w podsumowaniu całkowitym i niepełnosprawności wyniku oceny klinicznej drżenia, wskaźnik dynamicznego chodu, siła uchwytu, test sprawności fizycznej i jego symulowane zadanie żywieniowe) w trakcie pięciu wizyt studyjnych w punkcie wyjściowym przed leczeniem oraz po tygodniu, miesiącu, 3 miesiącach i 12 miesiącach po leczeniu. Podstawową analizą skuteczności, jak określono w oryginalnym protokole, była zmiana wyniku drżenia ręki między wartością wyjściową a 3 miesiącami, ale w tym raporcie prezentujemy dane po 12 miesiącach, aby lepiej ocenić trwałość leczenia. Zastosowaliśmy nieparametryczny test Wilcoxona dla dwóch powiązanych próbek w celu oceny różnic między wartościami wyjściowymi i dla każdej z czterech ocen po leczeniu, a także różnic w wynikach w czasie.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 15 pacjentów. U 15 badanych pacjentów średni wiek (. SD) wynosił 66,6 . 8,0 lat (zakres od 53 do 79) i średni okres drżenia wynosił 32,0 . 21,3 lat (zakres od 4 do 60). Większość pacjentów to mężczyźni (67%) i praworęczni (80%), z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku drżenia (80%) (tabela 1). Sześciu pacjentów zgłosiło korzystną reakcję na drżenie po spożyciu jednego lub dwóch napojów alkoholowych. Dwóch pacjentów miało wyjściową neuropatię obwodową. Średnia wartość wyjściowa w skali oceny klinicznej drżenia wynosiła 54,9 . 14,4. Wszystkie drgawki były medycznie odporne na próby mediana 2 leków (zakres, 2 do 5).
Drżenie
Rysunek 1. Rysunek 1. Poprawa drżenia, niepełnosprawności, sprawności fizycznej i jakości życia. Spośród 15 pacjentów, u których wykonano jednostronną ultrasonograficzną talamotomię przezczaszkową MRI w celu leczenia drżenia samoistnego, największy stopień poprawy drżenia zaobserwowano w dłoni przeciwstronnej, co wykazano za pomocą ręcznych tremorów (od 0 do 32) uzyskanych z Skala oceny klinicznej drżenia (CRST, w zakresie od 0 do 160) (panel A). W przeciwieństwie do tego, prawie nie było zmian w nietraktowanej, jednostronnej dłoni. Wyniki dla poszczególnych pacjentów pokazują ewolucję poprawy drżenia bezpośrednio po zabiegu, która była maksymalna w pierwszym tygodniu z wystąpieniem obrzęku w okolicy przewodu pokarmowego, a następnie ustabilizowała 13 z 15 pacjentów w ciągu kolejnych 12 miesięcy (Panel B)
[przypisy: jovesto cena, lapacho czerwone, aktywator wody atara golden ]

Tags: , ,

No Responses to “Pilotażowe badanie sfałszowanej ultrasonografii za niezbędne drżenie AD 5”

 1. Liwia Says:

  Mi tez pomagał przy zakwasach po ćwiczeniach

 2. Marta Says:

  Article marked with the noticed of: Implanty Stomatologiczne[...]

 3. Gas Man Says:

  jestem chora na niedoczynnosc tarczycy i przysadki mozgowej

 4. Marcelina Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: program dla stomatologii[...]

 5. Daria Says:

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

 6. Antoni Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: biegunka u noworodka[...]

 7. Maria Says:

  Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

Powiązane tematy z artykułem: aktywator wody atara golden jovesto cena lapacho czerwone