Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Kazdy z tych czynników moze przewazyc brak innych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Każdy z tych czynników może przeważyć brak innych. Lekarz np. ma mniejszą władzę i niższe wynagrodzenie od oficera, a mimo to jego prestiż w czasach pokoju jest większy. Chirurg w mieście mniej zarabia od felczera na wsi, ale prestiż chirurga jest większy. Nauczyciel ma większą władzę niż reporter, ale prestiż jego – poza szkołą – jest mniejszy. POZYCJA POTRZEBNEGO CZŁOWIEKA Droga postępu wiedzie ku temu, by sama praca, a nie tylko jej owoce, zapewniała zaspokojenie potrzeb w stopniu możliwie najwyższym. Czy w tym celu coś świadomie robimy? Owszem, w niektórych zakładach tłumaczy się robotnikom, jaką rolę spełniają w procesie produkcji; w innych wprowadzono okresowe opiniowanie, przy czym za każdym razem pracownicy dowiadują się o treści wpisanej do ich karty oceny; w jeszcze innych zaprasza się robotnicze kolektywy wydziałowe do dyskutowania planów, norm metod, projektów rozwoju fabryki, by mogli się czuć współgospodarzami. Ale to wsz ystko mało, zważywszy, że od tego, czy dana praca zależy, czy jest nienawidzona, czy lubiana. Za mało robimy, by każdy człowiek mógł wierzyć, że jedyna droga w górę wiedzie przez wyniki pracy. Mało robimy, by kształcić właściwy styl zaspokajania potrzeb uznania i znaczenia. A przecież wiemy, że te dwie potrzeby są jednym z głównych i najpotężniejszych motorów zarówno destruktywnych, jak konstruktywnych poczynań. [patrz też: yorkshire terrier olx, przychodnia portowa rejestracja, afatynib ]

Tags: , ,

No Responses to “Kazdy z tych czynników moze przewazyc brak innych”

  1. Witold Says:

    to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

  2. Sebastian Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: badanie laryngologiczne[...]

  3. Martyna Says:

    Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

Powiązane tematy z artykułem: afatynib przychodnia portowa rejestracja yorkshire terrier olx