Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Dysfunkcja spinowo-móżdżkowa u dorosłych wywołana mutacją w genie dla białka przenoszącego -tokoferol ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Chociaż nie były one badane przez badanie ekspresji in vitro w transfekowanych komórkach, niedawno wykryto trzy mutacje przesunięcia ramki genu .-TTP w wielu rodzinach z rodzinnie wyizolowanym niedoborem witaminy E lub ataksją z wyizolowanym niedoborem witaminy E. 26 jest jasne, że te zaburzenia reprezentują pojedynczą jednostkę chorobową spowodowaną przez różne mutacje w genie .-TTP. Nasz pacjent był niezwykły w odniesieniu do późnego wystąpienia dysfunkcji neurologicznej, a także łagodnego fenotypu.13 Pacjent zaczął odczuwać objawy w swojej szóstej dekadzie, podczas gdy pacjenci opisani w innych raportach zwykle mieli objawy w ciągu pierwszych dwóch dekad życia. Progresja objawów neurologicznych była powolna u naszego pacjenta, ale była szybsza u innych pacjentów, z których większość wymagała pomocy w codziennych czynnościach.11,12 Badany przez nas pacjent był homozygotyczny pod względem mutacji missense, która powoduje produkcję funkcjonalnie wadliwe .-TTP o zmniejszonej aktywności przenoszenia, co jest zgodne z poprzednią obserwacją, że odpowiedź pacjenta na naturalny stereoizomer (RRR-.-tokoferol) różniła się od odpowiedzi na syntetyczny stereoizomer (SRR-.-tokoferol) i że naturalny izomer może być częściowo włączony do VLDL.29 Natomiast mutacje przesunięcia ramki znalezione w homozygotach z ciężkimi objawami klinicznymi mogą skutkować wytwarzaniem mniej aktywnej .-TTP.26 Stężenie witaminy E w surowicy pacjenta również nie było tak niskie, jak stężenia u pacjentów z abetalipoproteinemią i innymi schorzeniami z bardziej poważnymi objawami neurologicznymi. Wydaje się zatem rozsądne założenie, że resztkowa aktywność przenoszenia zmutowanego .-TTP zmodyfikowała kliniczny przebieg choroby, jak wykazano w innych chorobach, 30 zapobiegając wystąpieniu zaburzeń neurologicznych w dzieciństwie, gdy układ nerwowy jest niedojrzały i więcej podatny na uszkodzenia przez stres oksydacyjny. Istnienie tego dorosłego przypadku choroby wskazuje na znaczenie witaminy E w utrzymaniu integralności układu nerwowego po okresie dojrzewania.
Stwierdziliśmy również, że osoby, które były heterozygotyczne pod względem mutacji His101Gln miały znacznie niższe stężenia witaminy E w surowicy niż u zdrowych osobników, co sugeruje, że stan heterozygotyczny dla tej mutacji .-TTP jest genetycznym wyznacznikiem stężenia witaminy E w surowicy in vivo. W heterozygotach wpływ mutacji His101Gln na stężenie witaminy E jest stosunkowo duży, ponieważ obligujące heterozygoty z innych dotkniętych rodzin nie zawsze mają niskie stężenia witaminy E. 12, 15 Tak więc u osobników heterozygotycznych pod względem mutacji His101Gln obecność niektórych funkcjonalnie wadliwych .-TTP może zagrozić funkcji normalnego .-TTP – na przykład poprzez rywalizację o wspólne substraty lub tworzenie dimerów między normalnym i zmutowanym .-TTP. Szacuje się, że około na 38 mieszkańców rodzimej wyspy pacjenta jest heterozygotą, której można oczekiwać, że będzie miała zmniejszone stężenie witaminy E w surowicy przez całe życie. Dalsze badania tej populacji dostarczyłyby wyjątkowej okazji do zbadania możliwego związku między stężeniem witaminy E w surowicy a występowaniem chorób takich jak rak.31
Nasze wyniki służą zilustrowaniu ochronnej roli witaminy E przeciwko uszkodzeniom neurologicznym i podkreślają znaczenie wczesnego diagnozowania wyizolowanego niedoboru witaminy E, ponieważ codzienna suplementacja wysokimi dawkami witaminy E może zapobiegać lub łagodzić związane z nią zaburzenia neurologiczne.
Finansowanie i ujawnianie informacji
NAPS Patrz dokument nr NAPS
[hasła pokrewne: aparat wunderera, maltańczyk allegro, kigurumi allegro ]

Tags: , ,

No Responses to “Dysfunkcja spinowo-móżdżkowa u dorosłych wywołana mutacją w genie dla białka przenoszącego -tokoferol ad 6”

  1. Krzysztof Says:

    Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

  2. Chocolate Thunder Says:

    Article marked with the noticed of: gabinet logopedyczny[...]

  3. Breadmaker Says:

    wyniki usg wykazały na lewym płacie

Powiązane tematy z artykułem: aparat wunderera kigurumi allegro maltańczyk allegro