Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

Gabinety stomatologiczne – wyposażenie

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Gabinety stomatologiczne a umowa z NFZ

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Przed uzyciem przyrzad przemywa sie

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Przed użyciem przyrząd przemywa się wodą. przekroploną i 1910 amonia- kiem nie zawierającym dwutlenku wę- gla i ustawia się na statywie. Należy dobrze nawazelinować krany. Otwo- rzywszy krany f i c wypełnia się cały przyrząd rtęcią tak, by wypełniała ona tak kanalik w kranie f, jak i gruszkę B co najmniej w trzeciej jej części. Postępowanie dla związania zasad osocza przez dwutlenek węgla. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wykonanie : 0,2 mI calkowitej krwi

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Wykonanie : 0,2 mI całkowitej krwi lub osocza rozpuszcza się w kolbce w 2 mI wody przekroplonej, dodaje się 5 ml 3010 kwasu azo- towego (odczynnik 3) i po 3-5 minutach 5 mI N/lOO azotanu srebra. Mieszaninę gotuje się na siatce azbestowej przez 5 minut na wolnym ogniu, dodając kroplami roztwór nadman- ganianu potasu (odczynnik 5) w miarę odbarwiania się płynu aż do powstania nie znikającego ciemnobrunatnego zabar- wienia. Po lekkim ostygnięciu cieczy dodaje się do niej dla redukcji nadmiaru nadmanganiu potasu szczyptę glukozy tak, by roztwór zupełnie się odbarwił. Gdy roztwór ostygnie, miareczkuje się go N/100 rodankiem amonu w obecności ałunu żelazowo-amonowego (odczynnik 4) aż do wystąpienia lekkiego różowego zabarwienia. Obliczenie: Odejmując ilość zużytego rodanku amonu od 5 ml dodane- go N/100 azotanu srebra, otrzymamy ilość azotanu srebra, związanego przez chlor znajdujący się w 0,2 ml całkowitej krwi (lub osocza). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries