Gabinety Stomatologiczne
Zdrowe zeby oraz ich leczenie

BRAK KONTAKTU

Posted in Uncategorized  by admin
March 20th, 2018

BRAK KONTAKTU. Brak lub niedostatek kontaktów poważnie człowieka z uboża. Istnieją umiejętności i mądrości, których nie można opanować samemu, nawet pilnie studiując. Toteż dodatkowym wzmocnieniem potrzeby kontaktów jest potrzeba poznania, otrzymywania informacji i sprawdzania swoich poglądów. Brak kontaktów utrudnia lub uniemożliwia zaspokojenie jeszcze innych potrzeb: zwracania uwagi, przynależności, uznania, znaczenia, zależności, pobudzeń, bezpieczeństwa. Trudno, by życie człowieka odosobnionego było pogodne, skoro prawie wszystkie radości związane są z obcowaniem z innymi. Odnosi się to specjalnie do ekstrawertyków, tj. ludzi zwróconych raczej, na zewnątrz, nie umiejących żyć “w sobie”. Ale nie tylko do nich. “Najpiękniejszymi chwilami mego dzieciństwa – wyznała pani E. , która wcale na ekstrawertyka nie wygląda – były pauzy szkolne, na których nie miałam pary. Koleżanki chodziły dwójkami, trójkami albo i większymi grupami, a ja , nieśmiała, towarzysko nieporadna, udawałam, że czytam książkę”. [hasła pokrewne: dentysta ortodonta, stomatolog, stomatolog Warszawa ]

No Comments »

Wlasciwie, czym jest kontakt? Bo nie jest nim samo podanie reki lub otarcie sie ubran

Posted in Uncategorized  by admin
March 19th, 2018

Właściwie, czym jest kontakt? Bo nie jest nim samo podanie ręki lub otarcie się ubrań. Na pewno jest wzajemnym zwracaniem na siebie uwagi. Ale i czymś więcej. Gdy idę przez park, nie zaspokaja mojej potrzeby kontaktu gapienie się na mnie siedzących na ławkach emerytów i matek, nawet, jeśli i ja im się przyglądam. Kontakt musi zawierać próbę przekazania myśli czy wzruszenia jakąś, choć najbardziej prymitywną wymianę wrażeń, wspólność odczuć lub choćby chwilowego zainteresowania. Nie ma go, gdy zupełnie brak oddźwięku lub współdźwięku. Nie ma go, gdy jedna ze stron tylko gada albo tylko słucha. Ale może obywać się bez słów, gdy obie strony harmonijnie działają. Żartując, Montherlant pisze, że mężczyźnie nie zależy nawet na szczęściu, jeśli nie ma komu o nim powiedzieć. Też półżartem dodałbym, że człowiek potrzebuje obcowania z innymi nawet po to, by zgrywać się przed sobą. A zupełnie poważnie powtórzę za Foersterem, że tylko w obcowaniu z ludźmi człowiek odnajduje swą naturę, rozwija swe właściwości, wzmacnia swe siły, żyje pełnią za (W. Tatarkiewa). [podobne: stomatolog, dentysta legnica, nefrolog ]

No Comments »

« Previous Entries